Ziek melden

Wilt u bij ziekte van uw kind dit telefonisch, tussen 8.00-8.15 uur, melden op telefoonnummer 0306372100 of 0306341247 of via Social Schools. U kunt ook mailen, het liefst direct aan de leerkrachten van uw kind met een cc naar info.bogermanschool@educatis-rpo.nl

Twijfelt u of uw kind naar school mag? In bijgevoegd infectieziekten schema kunt u dit opzoeken. De meest recente beslisboom ivm corona plaatsen wij op social schools.