Onderwijs: missie en visie

Voor de schoolplanperiode 2019-2023 is de volgende missie gekozen: De JBS, een school met PIT!

Kernwoorden die de basis vormen voor deze missie zijn:

P: Pedagogisch handelen

I: Innovatief denken

T: Toekomstgericht lesgeven

 

In grote lijnen rust de beoogde onderwijsontwikkeling op drie pijlers:

1.       Het vasthouden en verder ontwikkelen van een sterk pedagogisch klimaat,

2.       Het ontwikkelen van het doelgericht leren,

3.       Het verder ontwikkelen van het thematisch werken.