Team

De directeur, Bas Dubbeldam, is belast met de dagelijkse leiding van onze school.

 

De groepsleerkracht is de verantwoordelijke voor het onderwijsleerproces in de groep. Omdat meerdere leerkrachten niet meer vanzelfsprekend alle dagen op school zijn, kunt u hun aanwezigheid checken op het aanwezigheidsbord bij de hoofdingang.

 

Groepsverdeling 2021/2022:

Gr 1i: juf Marina en juf Inge-Marij 

Gr 1/2a: juf Matty en juf Crista 

Gr 1/2b: juf Heleen en juf Marian

Gr 3: juf Jacoline, juf Judith en juf Henriëtte 

Gr 4: juf Joke en juf Sonja

Gr 5a: juf Liesbeth en juf Astrid

Gr 5/6b: juf Christine en juf Hanneke

Gr 6a: juf Heleen en juf Hanneke

Gr 7: juf Marieke en juf Henriëtte

Gr 8a: meester Sjaak en juf Pauline

Gr 8b:  juf Mirjam en juf Marije

 

 

De specialist begaafdheid, juf Karin, houdt zich bezig met de begeleiding van hoogbegaafde leerlingen. De intern begeleider, juf Annette-Ruth, coördineert de ondersteuning, zowel intern als extern. Ook is zij medeverantwoordelijk voor onderwijskundig beleid, kwaliteitsbeleid en opbrengsten.

Wij hebben vier remedial teachers/onderwijsassistenten op school: juf Alina, juf Mariëlle, juf Helma en juf Marjoke. Ook hebben wij een conciërge in dienst en een administratief medewerkster.