Team

De directeur, Bas Dubbeldam, is belast met de dagelijkse leiding van onze school.

De groepsleerkracht is de verantwoordelijke voor het onderwijsleerproces in de groep. Omdat meerdere leerkrachten niet meer vanzelfsprekend alle dagen op school zijn, kunt u hun aanwezigheid checken op het aanwezigheidsbord bij de hoofdingang.

Groepsverdeling 2019/2020:

Gr 1/2a: juf Matty en juf Inge-Marij

Gr 1/2b: juf Heleen en juf Aafke 

Gr 1i: juf Judith en juf Jolanda

Gr 3a: juf Els en juf Sonja 

Gr 3b: juf Annerieke en juf Jacoline 

Gr 4a: juf Astrid en juf Liesbeth

Gr 4/5b: juf Marieke en juf Joke 

Gr 5a: juf Heleen en juf Marian

Gr 6: juf Christine en juf Hanneke

Gr 7: juf Marieke en juf Harienke

Gr 8a: juf Mirjam en juf Pauline

Gr 8b: meester Sjaak en juf Pauline

De specialist begaafdheid, juf Karin, houdt zich bezig met de begeleiding van hoogbegaafde leerlingen. De intern begeleider, juf Annette-Ruth, coördineert de ondersteuning, zowel intern als extern. Ook is zij medeverantwoordelijk voor onderwijskundig beleid, kwaliteitsbeleid en opbrengsten.

 

Wij hebben drie remedial teachers/onderwijsassistenten op school: juf Alina, juf Mariëlle en juf Marjoke. Ook hebben wij een conciërge in dienst en een administratief medewerkster.