Team

De directeur, Bas Dubbeldam, is belast met de dagelijkse leiding van onze school.

De groepsleerkracht is de verantwoordelijke voor het onderwijsleerproces in de groep. Omdat meerdere leerkrachten niet meer vanzelfsprekend alle dagen op school zijn, kunt u hun aanwezigheid checken op het aanwezigheidsbord bij de hoofdingang.

Groepsverdeling 2020/2021:

Gr 1a: juf Heleen en juf Matty

Gr 1/2b: juf Jolanda en juf Judith 

Gr 2/3a: juf Jacoline en juf Inge-Marij

Gr 3b: juf Aafke en juf Sonja 

Gr 4a: juf Astrid, juf Liesbeth en juf Marina

Gr 4/5b: juf Marieke en juf Joke 

Gr 5a: juf Christine en juf Marian

Gr 6: juf Heleen en stagemeester Samuël

Gr 7a: juf Mirjam en juf Hanneke

Gr 7b: juf Marieke en juf Harienke

Gr 8: meester Sjaak en juf Pauline

De specialist begaafdheid, juf Karin, houdt zich bezig met de begeleiding van hoogbegaafde leerlingen. De intern begeleider, juf Annette-Ruth, coördineert de ondersteuning, zowel intern als extern. Ook is zij medeverantwoordelijk voor onderwijskundig beleid, kwaliteitsbeleid en opbrengsten.

 

Wij hebben drie remedial teachers/onderwijsassistenten op school: juf Alina, juf Mariëlle en juf Marjoke. Ook hebben wij een conciërge in dienst en een administratief medewerkster.