Ouderportalen

Op onze school zijn een aantal zaken digitaal geregeld. Daarom hebben wij twee ouderportalen. 

Ouderportaal Parnassys

Wij willen dat ouders op de hoogte gehouden worden van de vorderingen van hun kind en de ontwikkeling op school. Daarom gebruiken wij het ouderportaal van Parnassys. In dit ouderportaal kunt u de toetsen en rapporten bekijken, maar bijvoorbeeld ook absentiegegevens.

Ouderportaal Parnassys

Social Schools ouderportaal

Binnen het ouderportaal van Social Schools kunt u op de hoogte blijven van zaken in de klas van uw kind, zoals huiswerk en activiteiten. Wij plaatsen daarin o.a. foto's en berichten. Niet alle kinderen vertellen immers altijd waar ze mee bezig zijn op school. Zo kunt u uw kind beter ondersteunen in het leerproces omdat u beter op de hoogte bent.

Alle ouders kunnen op deze manier zien wat hun kind op school doet, binnen de veilige omgeving van de school.

Ouderportaal Social Schools