Aanmelden

De meeste kinderen komen uit gezinnen die trouw meeleven met de plaatselijke Hersteld Hervormde Gemeente, de Hervormde Gemeente Houten of met de Gereformeerde Gemeente. Enkele gezinnen hebben een andere kerkelijke achtergrond. Als er kinderen met een andere kerkelijke achtergrond worden aangemeld, kan de Lokale identiteitsCommissie besluiten tot een nader gesprek met de ouders betreffende de motivatie tot aanmelding. Het streven is om de opvoeding in gezin, school en kerk op elkaar aan te laten sluiten.

Als een leerling met een extra onderwijs- en ondersteuningsbehoefte wordt aangemeld, wordt in een gesprek met de directeur en de intern begeleider nagegaan of het onderwijs, zoals dat op onze school wordt gegeven, voldoende aansluit bij het kind.

U kunt telefonisch een aanmeldingsformulier en een gesprek met de directeur aanvragen of het aanmeldingsformulier hieronder downloaden.