Vakanties

We volgen het vakantierooster van de gemeente Houten. Alleen als de roosters van de meest bezochte scholen voor voortgezet onderwijs daarvan afwijken, wijzigt de schoolleiding het rooster (met dien verstande dat we binnen het wettelijk verplichte aantal uren moeten blijven).

Studiedag 25-09-2019

Herfstvakantie 21-10-2019 t/m 25-10-2019

Dankdag 06-11-2019

Kerstvakantie 20-12-2019 12.30 uur t/m 03-01-2020

Studiedag 21-01-2020

Voorjaarsvakantie 24-02-2020 t/m 28-02-2020

Biddag 11-03-2020

Studiedag 26-03-2020

Paasvakantie 10-04-2020 t/m 13-04-2020

Meivakantie 27-04-2020 t/m 06-05-2020 (06-05-2020 is studiedag)

Hemelvaartsvakantie 20-05-2020 t/m 22-05-2020 (20-05-2020 is studiedag)

Pinkstervakantie 01-06-2020 t/m 05-06-2020

Schoolwerkdag 19-06-2020 (kinderen vrij)

Zomervakantie 17-07-2020 12.30 uur t/m 28-08-2020